Fartsskriver verksted

Vi er et fartsskriver verksted – for service og vedlikehold av fartsskriverenheter.

Vi har høy kompentanse på fartsskrivere og spesialisert innen service og reparasjon av disse viktige enhetene som er avgjørende for å overholde kjøre- og hviletidsreglene og sikre sikkerheten på veien.

Vårt team av teknikere har omfattende kunnskap om fartsskriverteknologi og har tilgang til den nyeste utstyr og verktøy for feilsøking og reparasjon.

Våre fartsskriver verkstedtjenester inkluderer:

  1. Diagnose og feilsøking: Vi bruker avansert diagnostisk utstyr for å identifisere eventuelle problemer med fartsskriveren din og sørge for nøyaktig identifikasjon av feil.
  2. Kalibrering og justering: Vi utfører kalibrering og justering av fartsskriveren for å sikre nøyaktig registrering av kjøre- og hviletid.
  3. Reparasjoner: Vårt team tar seg av alle typer reparasjoner på fartsskriveren, inkludert utskifting av defekte komponenter og reparasjon av feil.
  4. Programvareoppdateringer: Vi sørger for at fartsskriverens programvare er oppdatert med de nyeste versjonene for optimal ytelse og overholdelse av gjeldende forskrifter.
  5. Lovmessige krav: Vi er godt kjent med nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til fartsskrivere, og vi sørger for at enheten din oppfyller alle lovpålagte krav.

Ta kontakt med oss i dag for å planlegge en serviceavtale eller få hjelp med en fartsskriver som trenger reparasjon.